Stadtverband Trier der Kleingärtner e.V.
Stadtverband Trier der Kleingärtner e.V.

Hier eine Liste der zurzeit freien Gärten:

Bitte melden Sie sich bei den unten angegebenen Telefonnummern.

Teilweise bestehen Wartelisten

 

 

 

KGV

freie

Gärten

ca.

Kontakt (Tel/E-Mail)
Aveler-Berg 0

 

mkoenigtrier@t-online.de

Biewer  0

0171/8444442               db1aja@googlemail.com

     
Härenwies 1 0172/6513724                erwingola61@gmail.com
Mariahof

1

            

0176/53485948              horst.kirchartz@wb.de

Neu-Kürenz 0
0159/03118483            steffibecker1@web.de
Trier-Ost 2
0651/30120          kgvtrierost@t-online.de
Trier-Petrisberg 1
016096353505             info@kgv-trier-nord-petrisberg.de

 

Pfahlweiher 0
0179/8159359               kgvpfahlweihertrier@gmail.com
Trier-Süd 1
0152/54235649 kgv-irscherwiese@web.de
Steinsberg 1
0176/63113618 haraldflesch60@aol.com
Trier-West 0
017649042182              kgvtrierwest@aol.com
 
Tempelbezirk 1
0176/24549092 kgv-tempelbezirk-trier@outlook.de